Canlıların İhtiyaçları

C A N L I L A R I N   İ H T İ Y A Ç L A R I

        Yaşayan, hareket edebilen varlıklara canlı denir. İnsanlar, hayvanlar ve bitkiler canlı türlerini oluşturur.

        Canlıların İhtiyaçları

        Bütün canlılar hareket ederler. Hareket etmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. Enerjiyi de beslenerek elde ederler.  

Canlıların diğer ihtiyacı, solunum yapmaktır. Yani oksijen alıp karbondioksit vermektir.

Canlıların bir başka ihtiyacı da barınma ihtiyacıdır. Tehlikelerden, hava şartlarından korunmak için kendilerine yuva yaparlar ya da uygun ortam seçerler.

 

Yeryüzü, pek çok canlının yaşayabilmesi için uygun bir ortamdır. Çünkü canlıların yaşayabilmesi için;

GÜNEŞ  -  HAVA  - SU  gereklidir. 
Bu maddelerden birinin olmaması canlıların yaşamını sürdürememesi demektir.

Tüm canlıların besin kaynağı bitkilerdir. Bitkiler topraktan mineralleri ve suyu alır. Güneş ışığını kullanarak besin ve oksijen üretir. Ürettiği besini ve oksijeni hem kendisi hem de otla beslenen hayvanlar kullanarak yaşamlarını sürdürür.

        Doğadaki her canlı başka bir canlının besin kaynağıdır. Beslenmeyen canlı hayatsal faaliyetlerini yerine getiremez, varlığını sürdüremez. Besinlerin içindeki enerji sayesinde bitkiler büyür, çiçek açar, meyve verir, çoğalır. Hayvanlar hareket eder, büyür, çoğalır.

        Bu nedenle bütün canlıların yaşam kaynağı Güneş’tir. Susuz, besinsiz, oksijensiz bir yaşam düşünülemez.

Yeryüzü : Üzerinde yaşadığımız toprak ve denizler, Dünya.
Toprak  : Yer kabuğunun , toz durumuna gelmiş kaya kırıntılarıyla çürümüş canlı artıklardan
oluşan ve canlılara yaşam ortamı sağlayan bölümü.

 


 


ÖLÇME DEĞERLENDİRME

o       Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

1.       Madde hal değiştirirken kaybolur mu? Neden?
_________________________________________________________________________
2.       Dünya’nın hem kendi çevresinde hem de Güneş’in çevresinde dönmesiyle oluşan olaylar hangileridir?
_____________________________________________________________________________________              3.   Mevsimlere bağlı olarak canlılarda ne gibi değişiklikler olur?
__________________________________________________________________
4.  Gökyüzünde hangi gök cisimlerini gözlemleriz?
_______________________________________________________________________

5.                Canlıların hayatta kalabilmeleri için neler gereklidir?
____________________________________________________________________________________

o       Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların önüne D, yanlışların önüne Y harfi yazınız.

1.       .......... Kış mevsimlerinde geceler kısadır, gündüzler uzundur.

2.     .......... Binalar insanların gereksinimlerine ve iklim şartlarına uygun yapılmalıdır.

3.     .......... Canlıların beslenme, barınma, giyinme gibi temel ihtiyaçları vardır.

4.     .......... Bütün canlıların yaşan kaynağı yıldızlardır.

5.     .......... Güneş olmasaydı yaşayamazdık. 

 • Boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.
             sıvı - dört - önlem – katı - on iki – canlılar - bulutlar – gaz – Güneş
  1. Doğal afetler için önceden ............................................ almak gerekir.
  2. Bir yıl .................... mevsim ve ................................ aydır.
  3. ........................................................... aslında su buharıdır.
  4. Maddelerin bazıları  ......................., bazıları ......................., bazıları ........................ halde bulunur.
  5. Mevsimlerin oluşumu Dünya’nın ........................... ‘in çevresinde dönmesinin sonucudur.
  6. Güneş olmasaydı ........................................ yaşayamazdı.

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !